Dokumenty

GDPR:

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních dat

 

 

Název projektu:         Zvýšení kapacity mateřské školy v Kolinci

Registrační číslo:       CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007221

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program a MAS Pošumaví)

 

Hlavním cílem předkládaného projektu je zajistit rovný přístup ke vzdělávání podporou investic do přístavby a stavebních úprav Mateřské školy v Kolinci a rozmělnění bariér pro zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce

 

Schválený rozpočet na rok 2018

Schválený výhled na léta 2018-2020

Organizace školního roku 2016/2017

Školní řád

Školní vzdělávací program 2007 – v komprimovaném formátu

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu 2007 – v komprimovaném formátu

ŠVP 2013 – v komprimovaném formátu

Inspekční zpráva 2008

Inspekční zpráva 2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017