DUMy 1

Anglický jazyk, 5. ročník

VY_32_INOVACE_01_A Four seasons

VY_32_INOVACE_02_Doplneni do textu

VY_32_INOVACE_03_chybný text

VY_32_INOVACE_04_přirazení významu

VY_32_INOVACE_05_Weather 2

VY_32_INOVACE_06_What is the weather like

VY_32_INOVACE_07_Z test

VY_32_INOVACE_08_měsíce

VY_32_INOVACE_09_měsíce_roční období

VY_32_INOVACE_10_narozeniny

VY_32_INOVACE_11_Party invitations

VY_32_INOVACE_12_dny

VY_32_INOVACE_13_parts of the day

VY_32_INOVACE_14_parts of the day_reading

VY_32_INOVACE_15_věty_můj týden

VY_32_INOVACE_16_Fill in the prepositions

VY_32_INOVACE_17_prepositions

VY_32_INOVACE_18_Time

VY_32_INOVACE_19_TIME – určení času

VY_32_INOVACE_20_WHAT TIME IS IT

Matematika, 2. ročník

VY_32_INOVACE_21_Práce s čísly

VY_32_INOVACE_22_Počítání s obrázky

VY_32_INOVACE_23_Vypočítej řetězy, porovnej 3

VY_32_INOVACE_24_Barevné počítání

VY_32_INOVACE_25_Pracovní list- výhodné počítání, tabulky 3

VY_32_INOVACE_26_Vylušti zašifrované školní předměty

VY_32_INOVACE_27_Pohledy-kočka a pes, doplňování

VY_32_INOVACE_28_Číselná osa, řady čísel

VY_32_INOVACE_29_Pracovní list rozklad, tabulky 3

VY_32_INOVACE_30_Spojování, komíny

VY_32_INOVACE_31_pyramidy

VY_32_INOVACE_32_Závorky, slovní úlohy 3

VY_32_INOVACE_33_Hračky

VY_32_INOVACE_34_Karnevalové počítání

VY_32_INOVACE_35_Velikonoční počítání

VY_32_INOVACE_36_Vajíčka 2

VY_32_INOVACE_37_V obchodě 3

VY_32_INOVACE_38_Kouzelná čísla

VY_32_INOVACE_39_Zašifrovaná jména

VY_32_INOVACE_40_Vypočítej bez chyb, peníze

Český jazyk, 4. ročník

VY_32_INOVACE_41_vyj_slova b 1

VY_32_INOVACE_42_vyj_slova b 2

VY_32_INOVACE_43_vyj_slova b 3

VY_32_INOVACE_44_vyj_slova l 1

VY_32_INOVACE_45_vyj_slova l 2

VY_32_INOVACE_46_vyj_slova l 3

VY_32_INOVACE_47_vyj_slova m 1

VY_32_INOVACE_48_vyj_slova m 2

VY_32_INOVACE_49_vyj_slova m 3

VY_32_INOVACE_50_vyj_slova p 1

VY_32_INOVACE_51_vyj_slova p 2

VY_32_INOVACE_52_vyj_slova p 3

VY_32_INOVACE_53_vyj_slova s 1

VY_32_INOVACE_54_vyj_slova s 2

VY_32_INOVACE_55_vyj_slova s 3

VY_32_INOVACE_56_vyj_slova v 1

VY_32_INOVACE_57_vyj_slova v 2

VY_32_INOVACE_58_vyj_slova v 3

VY_32_INOVACE_59_vyj_slova z 1

VY_32_INOVACE_60_vyj_slova z 2

Matematika, 3. až 5. ročník

VY_32_INOVACE_61_dělení se zbytkem

VY_32_INOVACE_62_dělení dvojciferným dělitelem

VY_32_INOVACE_63_písemné násobení

VY_32_INOVACE_64_násobení zpaměti

VY_32_INOVACE_65_slovní úlohy

VY_32_INOVACE_66_řetězce

VY_32_INOVACE_67_slovní úlohy II

VY_32_INOVACE_68_tabulky

VY_32_INOVACE_69_spojovačky

VY_32_INOVACE_70_dělení se zbytkem II

VY_32_INOVACE_71_doplňovačky

VY_32_INOVACE_72_řetězce II

VY_32_INOVACE_73_řetězce III

VY_32_INOVACE_74_řetězce IV

VY_32_INOVACE_75_matematické oříšky

VY_32_INOVACE_76_pyramidy

VY_32_INOVACE_77_písemné násobení II

VY_32_INOVACE_78_slovní úlohy III

VY_32_INOVACE_79_násobení a dělení zpaměti

VY_32_INOVACE_80_doplňovačky II

Dějepis, 6. ročník

VY_32_INOVACE_81

VY_32_INOVACE_82

VY_32_INOVACE_83

VY_32_INOVACE_84

VY_32_INOVACE_85

VY_32_INOVACE_86

VY_32_INOVACE_87

VY_32_INOVACE_88

VY_32_INOVACE_89

VY_32_INOVACE_90

VY_32_INOVACE_91

VY_32_INOVACE_92

VY_32_INOVACE_93

VY_32_INOVACE_94

VY_32_INOVACE_95

VY_32_INOVACE_96

VY_32_INOVACE_97

VY_32_INOVACE_98

VY_32_INOVACE_99

VY_32_INOVACE_100

Přírodověda, 4. ročník

VY_52_INOVACE_001_Živá příroda, ekologie

VY_52_INOVACE_002_Les

VY_52_INOVACE_003_Lesní jehličnaté dřeviny

VY_52_INOVACE_004_Lesní listnaté dřeviny a keře

VY_52_INOVACE_005_Bylinné patro

VY_52_INOVACE_006_Lesní savci

VY_52_INOVACE_007_Lesní ptáci a hmyz

VY_52_INOVACE_008_Plazi a obojživelníci v lese

VY_52_INOVACE_009_Přírodní společenstva na podzim

VY_52_INOVACE_010_Domácí zvířata-kočka

VY_52_INOVACE_011_Domácí zvířata-pes

VY_52_INOVACE_012_Hospodářská zvířata

VY_52_INOVACE_013_Lidská obydlí-rostliny

VY_52_INOVACE_014_Lidská obydlí-živočichové

VY_52_INOVACE_015_Lidská obydlí-hmyz

VY_52_INOVACE_016_Přírodní společenstva v zimě

VY_52_INOVACE_017_Přírodní společenstva na jaře

VY_52_INOVACE_018_Pole

VY_52_INOVACE_019_Okopaniny

VY_52_INOVACE_020_Polní plevele

VY_52_INOVACE_021_Polní živočichové

VY_52_INOVACE_022_Polní hmyz

VY_52_INOVACE_023_Louky

VY_52_INOVACE_024_Živočichové na loukách

VY_52_INOVACE_025_Voda a okolí

VY_52_INOVACE_026_Rostliny u vody

VY_52_INOVACE_027_Živočichové u vody

VY_52_INOVACE_028_Magnetická síla

VY_52_INOVACE_029_Vlastnosti vzduchu

VY_52_INOVACE_030_Vlastnosti vody

VY_52_INOVACE_031_Půda

VY_52_INOVACE_032_Opakování – živá příroda, ekologie

VY_52_INOVACE_033_Opakování – les

VY_52_INOVACE_034_Opakování – lidská obydlí

VY_52_INOVACE_035_Opakování – pole a louky

VY_52_INOVACE_036_Opakování – voda